Občiansky rozpočet umožňuje obyvateľom Bratislavy spolurozhodovať o využití časti prostriedkov z rozpočtu mesta.

Ide o formu spoluúčasti občanov na správe veci verejných, vytvára sa ňou priestor pre diskusie o otázkach, ktoré sa týkajú života v meste.

Podnety určené na hlasovanie sme zozbierali od občanov v rámci tzv. Burzy nápadov. Každý občan Bratislavy mohol navrhnúť, kam pôjde časť rozpočtu a aké konkrétne projekty a aktivity bude samospráva v roku 2015 realizovať.

Návrhy, ktoré splnili požadované kritériá, boli zaradené do prerokovania na verejnom fóre, (tzv. verejné zvažovanie), kde sa za prítomnosti odborných garantov magistrátu a zapojených občanov rozhodlo, ktoré projekty budú súčasťou hlasovania. K odsúhlaseným návrhom boli navrhnuté finančné čiastky.

Návrhy boli rozdelené do nasledovných kapitol:

  • Doprava a komunikácie
  • Životné prostredie
  • Kultúra
  • Šport
  • Sociálna pomoc a sociálne služby

 

Hlasovanie

Hlasovať môže každý občan Bratislavy, ktorý dovŕšil 15 rokov a zaregistruje sa cez formulár na stránke www.rozhodni.bratislava.sk. Na základe Vašej registrácie Vám budú zaslané prihlasovacie údaje, prostredníctvom ktorých budete mať možnosť hlasovať.

Hlasovať je možné za ľubovoľný počet návrhov. Pri každom návrhu je možné zmeniť navrhovanú sumu v rozpätí nula až dvojnásobok navrhovanej sumy. Hlasovať je možné iba jedenkrát.

Hlasovanie bude prebiehať od 13. novembra 2014 do 5. decembra 2014.

V prípade akýchkoľvek problémov s hlasovaním svoje pripomienky pošlite na e-mail rozhodni@bratislava.sk